Κύπρος Ιούλιος 1974 Πραξικόπημα και (επόμενα) εισβολή Τούρκων. Η Ελλάδα απούσα!

ΑΠΟ 23 ΜΕΧΡΙ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ
( 8η ΜΕΡΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΟΥΡΚΩΝ- ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)

ΕΝΤΟΠΙΣΘΗΚΕ ΜΟΝΟΝ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΣΗΜΑ:

ΑΠΟ: ΓΕΕΦ/3ον ΕΓ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΠΡΟΣ: I,II,III,IV,V ΑΤΔ, 6ον, 9ον,11ον,12ον,13ον ΤΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ- ΩΡΑ 272000-7-74
ΔΠΒ, ΔΜΧ,ΔΔΒ, ΔΙΤ, ΔΔΚΚ, ΝΔΚ, ΑΔΚ,
120ΛΒΟ, ΔΕΣΑΚ, ΛΣ/ΓΕΕΦ, 45ΤΔΒ,
ΛΕΜ, ΔΤΧ,ΔΥΠ,ΔΥΓ, ΔΣΤ, ΔΟΙ,ΕΛΔΥΚ
ΚΟΙΝ: 1ον,2ον,3ον,4ον,6ον,7ον ΕΓ/ΓΕΕΦ- ΒΒΕ/ΓΕΕΦ
ΑΡΙΘ: 150(.)

ΑΜΑ ΛΗΨΕΙ ΠΡΟΒΗΤΕ ΕΙΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΙΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΜΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΑΥΞΗΣΙΝ ΤΗΣ ΜΑΧΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ(.)
ΟΡΓΑΝΩΘΩΣΙΝ ΥΠΟΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΩΣΙΝ ΕΙΣ ΤΑΥΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ(.) ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΩΣΙ ΤΑ ΟΠΛΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΥΠΟΜΟΝΑΔΑΣ ΙΣΟΒΑΡΩΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΔΡΩΘΩΣΙ ΒΑΡΕΑ ΟΠΛΑ(.) ΕΛΕΓΧΘΩΣΙ ΜΕΣΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (.) ΑΙΤΗΘΩΣΙΝ ΑΡΜΟΔΙΩΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΓΕΕΦ ΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ-ΟΧΗΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ(.) ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΘΩΣΙΝ ΤΑ ΒΕΒΛΑΜΕΝΑ ΟΠΛΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ(.) ΕΦΟΔΙΑΣΘΩΣΙΝ ΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ(.) ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΗ ΚΑΝΟΝ ΙΚΩΣ ΡΕΥΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ(.) ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑΙ ΕΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ ΝΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝΤΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΣ(.) ΥΠΟΜΟΝΑΔΕΣ Η ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΕΖΙΚΟΥ ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ ΕΙΣ ΕΤΕΡΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΘΟΥΝ ΜΕΡΙΜΝΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΣ ΑΣ ΕΤΕΘΗΣΑΝ ΥΔ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ(.) ΥΠΟΜΟΝΑΔΕΣ Η ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΠΛΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ ΕΙΣ ΕΤΕΡΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΑ ΑΝΑΕΔΙΟΡΓΑΝΩΘΟΥΝ ΜΕΡΙΜΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΟΠΛΩΝ(.) ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΙΝ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ ΤΩΝ (.) ΤΑ 1ον, 4ον, 6ον, ΕΓ ΚΑΙ ΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΕΕΦ ΥΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΒΒΕ ΝΑ ΔΙΑΘΕΣΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ, ΥΛΙΚΟΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΤΩΘΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ(.) ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ-ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ-ΛΒΟ-ΚΑΤΑΔΡΟΜΑΙ-ΠΕΖΙΚΟΝ-ΛΟΙΠΑ ΟΠΛΑ-ΣΩΜΑΤΑ(.) ΑΝΑΠΤΥΧΘΗ ΠΑΣΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ …… {ΕΞΑΡΣΙΝ ;} ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΝ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗΝ ΝΙΚΗΝ(.) ΑΝΑΦΕΡΘΗ ΛΗΨΙΣ(.)
Ταξίαρχος Μ. Γεωργίτσης
Αρχηγός ΓΕΕΦ

Νικόλαος Γκιώκας
Τμηματάρχης 3ου ΕΓ

………………………………//////////////////////////…………………………

29 ΙΟΥΛΙΟΥ– 9η ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΟΥΡΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ-
ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΣΗΜΑΤΑ

ΑΠΟ: ΝΒΧ 291000/7/74 -ΕΜΠ-
ΠΡΟΣ: ΝΔΚ -Π-
ΚΟΙΝ: Τ/Α 2-4-6, Π/Π ΛΕΒΕΝΤΗΣ

ΝΒ: 074
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΠΛΟΙΩΝ ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ:
Α.- Τ/Α 4 ΑΠΕΚΑΤΕΣΤΑΘΗΣΑΝ ΑΝΩΜΑΛΙΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΝ ΠΛΟΥΝ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΗΡΞΑΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ. ΝΥΝ ΤΕΛΕΙ {ΕΝ} ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΙ.
Β.- Τ/Α 6 ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΒΕΒΛΑΜΕΝΟΥ ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΩΣ ΑΡ Κ.Μ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΦΕΡΘΗΣΟΝΤΑΙ.
Γ.- Τ/Α 2 ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΡΟΣΗΡΑΓΜΕΝΗ ΕΙΣ ΑΚΤΗΝ ΕΜΙΛΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΝΟΤΙΩΣ ΜΠΟΓΑΖΙΟΥ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΑΥΤΗΣ ΕΙΣ ΝΒΧ ΚΑΘΗΣΤΑΤΑΙ ΔΥΝΑΤΗ ΜΟΝΟΝ ΔΙΑ ΠΛΩΤΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ ΟΣΤΙΣ ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΔΙΑΤΕΘΗ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΟΥΤΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΕΞΕΥΡΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΑΣ ΛΥΣΕΩΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.
Δ.- Π/Π ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΝ ΠΛΟΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΙΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΟΥΣ ΑΚΡΟΠΡΥΜΝΑΙΟΥ ΕΔΡΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΕΛΙΚΟΦΟΡΟΥ ΑΞΙΝΟΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΔΡΑΝΟΥ. ΩΣΑΥΤΩΣ ΕΙΣ ΔΕΞΙΟΝ ΕΛΙΚΟΦΟΡΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΘΟΡΥΒΟΙ ΟΙΤΙΝΕΣ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΦΘΟΡΑΝ ΑΚΡΟΠΡΥΜΝΑΙΟΥ ΕΔΡΑΝΟΥ ΧΡΗΖΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΥΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ.-

…………………………………/////////////////////////////////………………………..

31 ΙΟΥΛΙΟΥ– 11η ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΟΥΡΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ-
ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΣΗΜΑΤΑ

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΝ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ: Παραλήπτας Πίνακος ΄΄Α΄΄ ΓΕΝ. ΕΠΙΤ.ΕΘΝ. ΦΡΟΥΡΑΣ
ΚΟΙΝ. ΓΕΕΦ/1ον ΕΓ-ΚΦ 1ον –Επιτ. Γραφείον
Τηλ. 21453
ΑΡΙΘ.Φ 458/1/60953
Α.Σχ. 584
Λευκωσία, 31 Ιουλ. 1974

ΘΕΜΑ: Ημερησία Διαταγή

Κοινοποιείται κατωτέρω ως έχει η από 26-7-74 ΗΔ κ. Αρχηγού ΓΕΕΦ

Ταξίαρχος Μιχ. Γεωργίτσης
Αρχηγός ΓΕΕΦ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΕΕΦ της 26-7-74

Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Στρατιώται, Ναύται και Σμηνίται, από του παρελθόντος Σαββάτου, 20ην Ιουλίου 1974, η Εθνική Φρουρά, την οποίαν εσείς αποτελείτε, διεξάγει έναν επικό και νικηφόρον αγώνα εναντίον ενός ύπουλου και δολίου εχθρού. Ούτος άνευ προειδοποιήσεως και ανάνδρως προσέβαλεν διά συγχρόνων όπλων και μέσων τας ημετέρας δυνάμεις, αίτινες έχουν την τιμήν να υπερασπίζουν την μαρτυρικήν ταύτην Νήσον, την Κύπρον μας.
Τα κατορθώματά σας, κατέπληξαν τον κόσμον και προσθέσατε μίαν εισέτι σελίδαν δόξης εις την Ιστορίαν του Έθνους μας.
Με το ψυχικόν σθένος και την αύθαστον ανδρείαν, με την οποίαν επολεμήσατε, κατορθώσατε να εκκαθαρίσετε το σύνολον σχεδόν των εχθρικών εστιών και θυλάκων εις το εσωτερικόν της Νήσου και να περιορίσητε τας επεκτατικάς του ενεργείας εις έτερα σημεία της Νήσου.
Εστέ υπερήφανοι διά το υψηλόν και υπέροχον Εθνικόν έργον σας.
Το δημιουργηθέν προγεφύρωμα Κυρηνείας, επετεύχθη λόγω συντριπτικής υπεροχής του εχθρού και κυριαρχίας αέρος και θαλάσσης.
Παραμείνατε αμετακίνητοι εις τας θέσεις τας οποίας κατέχετε και τα οποίας με τόσας θυσίας επετύχατε. Κρατείστε υψηλά το κεφάλι και εστέ βέβαιοι ότι εκπληρώσατε την αποστολήν σας.
Ενωμένοι, ως μια ψυχή, προσπαθήσατε διά συντόνων και καρποφόρων προσπαθειών την συνέχισιν του ευγενικού και δημιουργικού έργου της Εθνικής Φρουράς.
Αφοσιωμένοι άπαντες εις τα Εθνικά ιδεώδη, πρέπει να αυξήσωμεν την μαχητικήν ικανότητα και ετοιμότητα των Μονάδων μας.
Ενισχύσατε και σφυρηλατήσατε διά του αγωνιστικού σας μένους {…..} μη δίδετε προσοχήν εις την εχθρικήν και κομμουνιστικήν προπαγάνδα, η οποία εξυπηρετεί ξένα συμφέροντα.
Εις τας ύβρεις των ανθελλήνων ή των κομμουνιστών, απαντάτε ότι η ιδέα της αιωνίου Ελλάδος δεν συνταυτίζεται με πρόσωπα ή με τυχόν δημιουργημένας προσκαίρους καταστάσεις, αλλά είναι μία και η αυτή διά μέσου των αιώνων.
Σας προσκαλώ όπως ενωμένοι, πειθαρχημένοι με υψηλόν ηθικόν, με άμεσον ετοιμότητα και με απόλυτον εμπιστοσύνην εις τα Εθνικά ιδεώδη, να συνεχίσωμεν την αποστολήν μας.
Ως Αρχηγός σας εκφράζω προς απάσας τας διοικήσεις, Αξκούς, Υπαξκούς και Οπλίτας, θερμά συγχαρητπηρια διά την επιδειχθείσαν αφοσίωσίν σας και πίστην εις τον αγώνα του Έθνους εις την εκτέλεσιν της αποστολής σας.

Ταξίαρχος Μιχαήλ Γεωργίτσης
Αρχηγός ΓΕΕΦ

…………………………………..///////////////////////////………………………………

ΑΠΟ: ΓΕΕΦ/3ονΕΓ 311200-7-74
ΠΡΟΣ: I-II-III-IV-VΤΔ- 9ον-12ονΤΣ- ΕΠΕΙΓΟΝ-ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΕΛΔΥΚ-ΔΔΚΚ-ΔΙΤ-ΔΠΒ-ΔΜΧ-
ΔΔΒ, ΝΔΚ, ΑΔΚ,120ΛΒΟ, ΔΕΜ,
ΔΥΠ, ΔΤΧ,ΔΥΓ, ΛΣ/ΓΕΕΦ, ΛΕΣΑ.
ΚΟΙΝ: 1ον, 2ον, 3ον, 4ον, 6ον, 7ον ΕΓ/ΓΕΕΦ .
ΑΡΙΘ.191
ΣΧΕΤ: ΒΟΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 309/1969 ΓΕΕΦ

ΑΜΑ ΛΗΨΕΙ ΠΑΡΑΛΗΠΤΡΙΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΟΒΩΣΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ 20-7-74 ΚΑΙ ΕΠΕΚΕΙΝΑ (.) ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΘΑ ΣΥΝΤΑΧΘΗ ΥΦ ΑΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΧΡΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠ(.) Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΗΠΤΡΙΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΚΑΙ Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΔΙΗΜΕΡΟΥ(.)

Ταξίαρχος Γεωργίτσης Μιχαήλ
Δ/ΓΕΕΦ

…………………………………..///////////////////////…………………………………

ΑΠΟ: ΓΕΕΦ/3ον ΕΓ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ: I-II-III-IV-VΑΤΔ, 9ον-12ον ΤΣ, 311740-7-74
ΕΛΔΥΚ, ΔΔΚΚ,ΔΙΤ,ΔΠΒ,ΔΜΧ,ΔΔΒ,
ΝΔΚ, ΛΔΚ,120ΛΒΟ, ΔΕΝ,ΔΥΠ,
ΔΤΧ,ΔΥΓ, ΛΣ/ΓΕΕΦ, ΛΕΣΑ
ΚΟΙΝ: 1ον-2ον-3ον-4ον-6ον-7ον ΕΓ/ΓΕΕΦ

ΑΡΙΘ. 194 (.)
ΣΧΕΤ : ΑΠ.ΑΡΙΘ.191/311200-7-74/3ον ΕΓ/ΓΕΕΦ

ΥΠΕΡΘΕΝ ΣΧΕΤΙΚΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ(.)
ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ 20-7-74 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ(.)

Ταξίαρχος Μιχαήλ Γεωργίτσης
Αρχηγός

………………………………….//////////////////////////……………………………….

ΑΠΟ: ΓΕΕΦ/1ονΕΓ 312000-7-74 ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ:I-II-III-IV-VΑΤΔ, 9ον,12ΤΣ,
ΔΑΤ,ΔΝΣΕΙΣ ΟΠΛΩΝ- ΔΝΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΩΝ-
ΔΔΚΚ, ΑΔΚ, ΝΔΚ, 120ΛΒΟ, ΛΣ/ΓΕΕΦ
ΚΟΙΝ: ΕΓ/ΓΕΕΦ
ΑΡΙΘ: 512

ΠΕΡΙΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΓΕΕΦ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΟΠΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΦ ΛΕΗΛΑΣΙΩΝ ΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ(.) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΩΣΤΕ ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΝΑ ΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΟΥΝ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ (.)
Ταξίαρχος Μ. Γεωργίτσης
Αρχηγός ΓΕΕΦ

……………………………………///////////////////////////////…………………………….

Advertisements

Ετικέτες:

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s


Αρέσει σε %d bloggers: