Κύπρος 1974 ΑΤΤΙΛΑΣ ΙΙ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΔΚ/ ΑΤΤΙΛΑΣ ΙΙ /ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ /ΜΑΚΑΡΙΟΣ/ ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
ΑΠΟ:ΝΒΧ 081230/8/74 -ΕΜΠ-
ΠΡΟΣ: ΝΔΚ -Π-
ΚΟΙΝ:Τ/Α-6
ΝΒ:079
ΣΧΕΤ: ΝΒ :076

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΝ ΠΛΟΥΝ ΤΗΣ 8/8 ΔΙΕΠΙΣΤΩΘΗ ΟΤΙ ΕΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙ Τ/Α ΔΥΝΑΤΑΙ ΤΕΛΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ 800 ΕΩΣ 850 ΣΤΡΟΦΑΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟΝ ΚΑΙ 700 ΣΤΡΟΦΑΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ ΔΙΑ ΔΕ. ΚΑΙ ΑΡ. ΚΥΡΙΑΝ ΜΗΧΑΝΗΝ.
2.-ΔΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΥΣΙΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥΤΩΝ. ΕΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ ΔΕ ΥΜΕΤΕΡΑΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑ ΚΙΝΗΣΙΝ ΠΛΟΙΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΤΟΥΤΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΟΣ ΧΙΤΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΑ ΕΝ ΚΥΠΡΩ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΝΕΟΝΤΑ ΑΠΟΛΥΤ0Ν ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΝ.
3.- ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕΝ ΟΠΩΣ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗ ΕΦΙΚΤΟΝ ΜΕΡΙΜΝΗΣΗΤΕ ΔΙ’ ΕΠΙΣΠΕΥΣΙΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΚ ΜΑΝ ΤΩ{Ν} ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΟΣ ΧΙΤΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΠΟ ΜΑΚΡΟΝ ΕΙΧΕΝ ΑΙΤΗΘΗ.-

………………………….///////////////////////////////…………………….

ΑΠΟ:ΓΕΕΦ/3ονΕΓ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ: I-II-III-IV-V ΑΤΔ-ΔΑΤ-3ον-6ον- ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ 081300-8-74
9ον-12ον-15ονΤΣ-ΕΛΔΥΚ-ΔΠΒ-
ΑΔΚ-ΝΔΚ-ΔΜΧ-ΔΔΜΚ-ΔΙΤ-
21ΕΑΝ-120ΛΒΟ-ΔΔΒ
ΚΟΙΝ: ΓΕΕΦ/2ον-3ον ΕΓ

ΑΡΙΘΜΟΣ: 294

ΕΚ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΔΕ ΣΗΜΕΙΩΘΗΣΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣ ΠΡΠΟΚΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΕΙΣ ΕΝΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ(.) ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΙ ΑΥΘΙΣ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ(.)
Αντγος Ευθύμιος Καραγιάννης
Α/ΓΕΕΦ
………………………….///////////////////////………………………….

ΑΠΟ: ΝΔΚ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟΝ
ΠΡΟΣ: Πλοία και Ν. Υπηρεσίας 100820/8/74

Γνωρίζεται ότι ώραν 0800 της σήμερον Αντιπλοίαρχος (Μ) Παπαγιάννης Γερώργιος παρέδωσε καθήκοντα Ναυτικού Διοικητού Κύπρου εις Αντιπλοίαρχον (Μ) Παπαδάκην Ανέστην.

…………………………./////////////////////////……………….

ΑΠΟ: ΝΔΚ ΗΩΠ 101630-8-74
ΠΡΟΣ: Πλοία και Υπηρεσίας -ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟΝ- -Π-

Παραλαβών σήμερον καθήκοντα Ναυτικού παρακαλώ άπαντας όπωσς συνεχίσουν την εκτέλεσιν των καθηκόντων των με πειθαρχίαν, υψηλόν ηθικόν, ζήλον, συνοχήν, εργατικότητα, ομόνοιαν και κατανόησιν.
2.- Ιδιαιτέρως εφιστώ την προσοχήν πάντων εις την μετά σχολαστικότητος τηρησιν της ιεραρχίας.
3.- Διοικηταί και Κυβερνήται καταβάλλωσι κάθε δυνατήν προσπάθειαν διά την διατήρησιν Και βελτίωσιν της ετοιμότητος υλικού, διά την διατήρησιν του υψυλού ηθικού προσωπικού των και διά την ασφάλειαν των πλοίων και στρατοπέδων.
4.-ΝΔΚ αντιλαμβανόμενος απάσας τας δυσκολίας και τας κρισίμους στιγμάς που άπαντες διήλθον θέλει συμπαρασταθή και προσπαθήση να επιλύη τα τυχόν αναφυόμενα προβλήματα άτινα δέον υποβάλλονται μέσω Διοικητών και Κυβερνητών (και κατ’ εξουσιοδότησιν τούτων μέσω (Διευθυντών) ανά πάσαν στιγμήν άνευ σκέψεως ότι πιθανόν θα ενοχληθή ο ΝΔΚ και το επιτελείον του.
5.- Το παρόν αναγνωσθή εν κλήσει κατά κρίσιν Διοικητών και Κυβερνητών.
…………………………….//////////////////////////…………………..

ΑΠΟ: ΓΕΕΦ/ΚΕΕΑ/ΑΠ 110100-8-74 ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΠΡΟΣ:I-II-III-IV-VΑΤΔ-6ον-12ον-3ονΤΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
Δ.ΠΒ-ΔΙΤ-ΝΔΚ-ΑΔΚ
ΚΟΙΝ: ΓΕΕΦ/3ονΕΓ-ΓΕΕΦ/ΚΕΕΑ/ΑΠ

ΑΡΙΘ: 35

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ Α/Α ΟΠΛΩΝ «DELTA»(.)
Α/Α ΟΠΛΑ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΑ(.) Α/Α ΟΠΛΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΒΟΛΗΝ ΕΦΟΣΟΝ Η ΜΟΝΑΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗΝ(.)
ΑΔΚ 3ονΕΓ/ΓΕΕΦ ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ ΑΡΧΗΓΟΣ

……………………………//////////////////////………………………

ΑΠΟ: ΝΔΚ 141430-8-74 ΑΠΟΡ
ΠΡΟΣ:ΓΕΕΦ/30Ν ΕΠΕΙΓΟΝ
ΚΟΙΝ: ΝΒΧ-ΣΕΠ΄΄Α΄΄-΄΄Β΄΄

ΝΔ: 091
1.-Αναφέρεται από λήψεως άπαν προσωπικόν ΝΒΧ και των εν αυτή τορπιλλακάτων εν Αραιώσει εις Λάρνακα.
2.- Τορπιλλάκατοι λόγω καιρού και μη εμπνέουσαι εμπιστοσύνην δεν δύνανται πλεύσουν Λάρνακα και προτείνεται ανατιναχθούν πάραυτα.
3.- Προσωπικόν Π/Π ΛΕΒΕΝΤΗΣ λόγω μειωμένης αποδόσεως πλοίου μεταβή άμα λήψει εις Λάρνακα.
4.-ΣΕΠ ΄΄Β΄΄ μετά Ραντάρ και προσωπικού του άμα λήψει μετακινηθή εις Λάρνακα.
5.-ΣΕΠ΄΄Α΄΄μ΄πνπν προσωπικόν άνευ Ραντάρ μετακινηθή εις Λάρνακα από λήψεως.
6.- Παρακαλώ όπως εγκρίνοντες διατάξητε.

………………………//////////////////////////…………………………..
ΑΠΟ: ΓΕΕΦ/3ον ΕΓ 141445 ΑΠ
ΠΡΟΣ: ΝΔΚ ΑΜΕΣΟΝ
ΚΟΙΝ: ΓΕΕΦ/3ονΕΓ
ΑΡ:338
ΣΧΕΤ.ΑΡ ΝΔ 091/141430 ΥΜΕ
ΥΜΕΤΕΡΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ
ΙΟ37ΕC ΟΑΒΕ ΟΑΓΕΕΦ

………………….////////////////////……………………..
ΑΠΟ: ΝΔΚ 141530/8/74
ΠΡΟΣ: ΓΕΕΦ/3ΕΓ ΑΜΕΣΟΝ
Παρακαλούμεν εγκρίνετετην μετακίνησιν του ΣΕΠ/ΔΟΞΑ από Κορμακίτην εις Μόρφου.
2.- Συναφώς αναφέρεται ότι Ρ/Ε Σταθμού δεν εργάζεται νυν λόγω βλάβης μη δυναμένης επισκευασθή επί του παρόντος.
……………………………….///////////////////////………………………..
ΑΠΟ: ΓΕΕΦ/3ον ΕΓ 141600-8-74 ΑΠΟΡ
ΠΡΟΣ: ΝΔΚ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
ΚΟΙΝ: 2ον-3ον-ΕΓ/ΓΕΕΦ
ΑΡΙΘ:340
ΣΧΕΤ: ΑΡΙΘ.092/141530/8/74/ΝΔΚ
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑΣΤΆΘΜΕΥΣΙΣ ΣΕΠ/ΔΟΞΑ ΕΚ ΛΙΒΕΡΩΝ ΕΙΣ ΜΟΡΦΟΥ(.)
Αρχηγός

…………………….///////////////////////…………………..
ΑΠΟ: ΝΔΚ 171930/8/74 ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΠΡΟΣ: ΓΕΕΦ/3ονΕΓ
ΝΔ 096
Σήμα ΓΕΕΦ/3ονΕΓ αριθ. 371/170925
Επί σχετικού αναφέρονται κάτωθι:
α.- ΣΕΠ ΄΄ΑΣΤΗΡ΄΄ εν πλήρει λειτουργία εις εγκαταστάσεις στρατοπέδου ΣΕΑΠ/ΛΕΜΕΣΟΥ ένθα ευρ΄πισκετο και κατά παρελθόν.
β.- ΣΕΠ/ΒΥΡΩΝ ΡΑΝΤΑΡ και προσωπικόν μεθ’ οπλισμού του εις Λάρνακα εν ετοιμότητι και αναμονή προς λειτουργίαν του εις προτέραν θέσιν ΑΓ. ΝΑΠΑΣ.
γ.- ΣΕΠ/ΓΑΛΗ εν πλήρει λειτουργία εις Ναυτικόν Σταθμόν Πάφου.
δ.-ΣΕΠ/΄΄ΔΟΞΑ΄΄ ΡΑΝΤΑΡ βεβλαμένον εις περιοχήν ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑΣ. Καταβάλλεται προσπάθεια προς επισκευπην και τοποθέτησιν τούτου εις νέαν θέσιν εις περιοχήν ΛΑΤΣΙ.
ε.- ΝΑ ΠΑΦΟΥ εν ενεργεία.
ζ.- Ναυτικόν Κλιμάκιον Λεμεσού (δημιουργηθέν προσωρινώς από 20/7/74) προς υποδοχήν πλοίων και παρακολούθησιν κινήσεως λιμένος.
η.- Ναυτικόν Κλιμάκιον Λάρνακος ως ανωτέρω παράγραφος ζ.
θ.- Προσωπικόν ΝΒΧ και Πλοίων ευρίσκεται με ατομικόν του οπλισμόν και οργανωμένον εις Λεμεσόν εντός σχολείου 1η ΑΣΤΙΚΗ. Διά το προσωπικόν τούτου μελετάται η ενίσχυσις ΣΕΠ ως και δημιουργία συνεργείων συντηρήσεως και επισκευής των συσκευών Η/Ν ΡΑΝΤΑΡ. Οχημάτων, Η/Ζευγών κ.λ.π. δεδομένου ότι το πλείστον των ανδρών τυγχάνει τεχνικών ειδικοτήτων.
ι.- Διοίκησις Ομάδος Υποβρυχίων Καταστροφών (15 άνδρες) τελεί υπό διοίκησιν ΝΒΧ πλην όμως έχει μ όνον ατομικόν οπλισμόν μη διαθέτουσα νυν απαραίτητον εξοπλισμόν και υλικά.
κ.- Επιτελείον ΝΔΚ εν ενεργεία παρά τω Ε/ΓΕΕΦ.-
……………………..///////////////////////……………..
ΑΠΟ: ΝΒΧ 191300/8/74 ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ ΑΜΕΣΟΝ
ΠΡΟΣ:ΝΔΚ:
ΣΧΕΤ: ΝΔΚ 191235/8/74
Επί ανωτέρω σχετικού αναφέρεται:
α.-Εγκαταστάσεις ξηράς δεν κατεστράφησαν
β.- Οπλισμός φορητός παρελήφθη υπό προσωπικού, εγκατεστημένος(20 ΜΜ) ΚΑΤΕΣΤΡΆΦΗ.
γ.- Πυρομαχικά φορητού οπλισμού παρελήφθησαν υπό προσωπικού, εγκατεστημένα (20ΜΜ) κατεστράφησαν.
δ.- Συσκευαί κατεστράφησαν πλην δύο Π/Δ και τριών Ν/Τ.
2.-Υλικόν μη δυνάμενον μεταφερθή δεν κατεστράφη λόγω ελείψεως χρόνου.

………………………………….///////////////////////////////……………………………..
ΑΠΟ: ΓΕΕΦ/3ον ΗΩΠ 191645/8/74 -ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ-
ΠΡΟΣ: ΑΝ -ΕΠΕΙΓΟΝ-
ΚΟΙΝ: ΑΕΔ/Η ΜΕΟ
ΣΧΕΤ: ΑΝ 6106
Επί σχετικού γνωρίζονται τα κάτωθι:
Α.- Εγκαταστάσεις ξηράς και υλικά συνεργείων και αποθηκών δεν κατέστη δυνατόν να καταστραφούν.
Β.- Οπλισμός και πυρομαχικά παρελήφθησαν υπό προσωπικού άπαντα πλην τορπιλλών και πυρομαχικών 20 Μ/Μ άτινα εγκατελείφθησαν. [Πυροβόλα 20 Μ/Μ κατεστράφησαν. Εκ τορπιλλών είχον αφαιρεθεί κώνοι μάχης (.)
Γ.- Αι πλείονες συσκευαί κατεστράφησαν και τινες παρελήφθησαν υπό του προσωπικού.
Δ.-Τα πλείστα οχήματα παρελήφθησαν υπό προσωπικού.

Το πρωτότυπον παρόντος υπεγράφη υπό ΝΔΚ, ΑΒΕ, και κ. Α/ΓΕΕΦ
………………………//////////////////////////………………..

ΑΠΟ: ΓΕΕΦ/3ονΕΓ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 061400-9-74
ΠΡΟΣ: I-II-III-IV-V ΑΤΔ-9ον-11ον-12ονΤΣ- ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΕΛΔΥΚ,ΔΔΚΚ,ΔΙΤ,ΔΠΒ,ΔΜΧ,ΔΔΒ,
ΝΔΚ,ΑΔΚ,120ΛΒΟ,ΔΕΝ,ΔΥΠ,ΔΤΧ,
ΔΥΓ,ΛΣ/ΓΕΕΦ,ΛΕΣ ΑΚ
ΚΟΙΝ: 3ον,4ον ΕΓ/ΓΕΕΦ-Φ204
ΑΡΙΘ:454
ΣΧΕΤ: α. ΑΡΙΘ.191/311200-7-74/γεεφ/3ον ΕΓ(.)
β. ΄΄ 194/311740-7-74/΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄ (.)
γ. ΒΟΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.309/1969/ΓΕΕΦ(.)
ΔΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΘΕΝ Α ΚΑΙ Β ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΕΤΑΧΘΗ Η ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ 20-7-74 ΥΦ ΑΠΑΣΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΧΡΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΧΩΝ(.) ΔΙΕΤΑΧΘΗ ΩΣΑΥΤΩΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟ ΠΑΡΑΛΗΠΤΡΙΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥΤΩΝ (.) ΜΕΧΡΙ 10-9-74 ΑΠΑΣΑΙ ΑΙ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ ΜΟΝΑΔΕΣ – ΔΚΣΕΙΣ ΟΠΛΩΝ-ΔΝΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ(.) ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕΝ ΔΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΙΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ (.) ΥΠΟ ΤΟΥ 11ουΤΣ ΝΑ ΣΥΝΤΑΧΘΗ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟΝ ΚΑΘ’ ΟΝ ΕΤΕΛΕΙ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΥΔ ΤΟΥ ΓΕΕΦ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΗ ΗΜΙΝ(.)
Ταξχος Ι. Ιωαννίδης
Ως προς τα Επιτελάρχης

……………………………//////////////////////……………………
ΑΠΟ: ΣΕΠ/ΒΥΡΩΝ 071630/9/74 ΕΜΠΙΣΤ
ΠΡΟΣ: ΝΔΚ -Π-
ΚΤ:041
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΚΣΤΗΣ Ρ/Ε ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΑΞΗ ΠΑΝ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΩΣ ΕΔΗΛΩΣΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΦΥΓΗ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Η ΣΥΜΒΙΩΣΗ ΜΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΔΥΝΑΤΟΣ.-

{Χειρόγραφη σημείωση αποδέκτη στο σήμα: Να αναφέρει παράπτωμα και να αιτήση ποινήν}

………………………………..///////////////////////………………………
ΑΠΟ: ΝΔΚ 081035/9/74 -ΕΜΠ-
ΠΡΟΣ: ΣΕΠ/ΒΥΡΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΝΔ:110
1. Τον ΑΚΣΤΗΝ (Ρ/Ε ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. υπηρεσίας σας τιμωρώ διά περιορισμού δέκα (10) ημερών δι’ ανάρμοστον συμπεριφοράν προς ανώτερόν του και αδιαφορίαν ως προς την εκτέλεσιν των καθηκόντων του.
2. Εφιστήσατε την προσοχήν του ανωτέρω ως προς τας υποχρεώσεις του τας απορρεούσας εκ του βαθμού του και δη κατά την παρούσαν κρίσιμον περίοδον.
3. Έκτισις ποινής μερίμνη υμών.
……………………….//////////////////////……………………..
ΑΠΟ: ΝΣΠ Ο81110/9/74 -ΕΜ-
ΠΡΟΣ:ΝΔΚ -Π-
ΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΓΟΥΣΑΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΗΜΡΟΥ Γ.ΠΑΖΑΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΝΣΠ ΠΡΩΗΑΝ ΤΗΣ 9/9/74 ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΩΘΙ ΛΟΓΟΥΣ.
1.- ΗΠΗΛΗΘΗ Η ΖΩΗ ΤΟΥ Ε/Ε ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
2.- ΥΠΗΛΗΘΗ Η ΖΩΗ ΔΙΑ ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΝΣΠ
3.-ΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΣΟΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΜΟΥ.-ΩΝ

{Χειρόγραφη σημείωση του αποδέκτη στο σήμα: Δεν εγκρίνεται. Να ληφθούν μέτρα ασφαλείας (Δ)}

……………………….////////////////////////……………………………

ΑΠΟ: ΝΣΠ 081130/9/74 -ΕΜ-
ΠΡΟΣ: ΝΔΚ -Π-
ΣΠ22 ΣΧΕΤ.ΝΔΚ 071810
ΕΠΙ ΥΠΕΡΘΕΝ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΗΠΕΙΛΥΘΗ Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΥΠΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.
……………………..////////////////////////………………….

ΑΠΟ: ΝΔΚ 091100/9/74 ΕΜΠΙΣΤ
ΝΣΠ: ΕΠΕΙΓΟΝ
ΚΟΙΝ: ΓΕΕΦ/1ονΕΓ
ΝΔ:111
1. Υμέτερον Σήμα 081110 Μη προς ΓΕΕΦ(.) Δεν εγκρίνεται.
2. Λάβατε ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας στρατοπέδου σας.
3. Εφιστάται προσοχή διά το μέλλον καθ’ όσον τοιαύται αιτήσεις θα επιφέρουν αυστηράς κυρώσεις.
………………………………….//////////////////////………………………
ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ – ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ –
ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΠΟ: ΓΕΕΦ/1ΟΝ ΕΓ ΕΠΕΙΓΟΝ 171315-974
ΠΡΟΣ:I,II,III,IV,ΑΤΔ,ΔΠΒ,ΔΙΤ,ΔΜΧ,
ΔΔΒ/ΓΕΕΦ, ΔΔΚ,ΝΔΚ,ΔΔΚΚ,
9ονΤΣ,ΔΕΜ,ΔΤΧ,ΔΥΠ,ΔΥΓ.
ΚΟΙΝ: ΓΕΕΦ/Ιον ΕΓ-ΚΦ
ΑΡΙΘ.748
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΑΝ ΔΝΤΑΙ 1ων ΕΓ ΠΑΡΑΛΗΠΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Δ/ΣΕΩΝ ΟΠΛΩΝ-Δ/ΝΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΟΥΝ ΓΕΕΦ/1ονΕΓ ΑΠΟ 18-9-74 ΕΩΣ 19-9-74 ΠΡΟΣ ΛΗΨΙΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΔΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΗΘΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ.
Ταξίαρχος Ι. Ιωαννίδης
Επιτελάρχης
……………………………../////////////////////////////………………………………

ΑΠΟ:ΓΕΕΦ/10Νεγ ΕΠΕΙΓΟΝ 242000-9-1974
ΠΡΟΣ: I-II-III-IV-V ΑΤΔ-ΔΙΤ-ΔΜΚ-ΔΔΒ-
ΔΔΒ-ΔΕΜ-ΔΥΓ-ΣΤΧ-ΔΔΚ-ΝΔΚ-ΔΔΚΚ
ΚΟΙΝ: ΓΕΕΦ/1ονΕΓ
ΑΡΙΘ:805
ΣΧΕΤ: α. Φ 447/100/60970/18 ΑΥΓ.74/ΗΜΕΤΕΡΑ
β. Φ 447/16/61022/7 Σεπτ. 74/ //
γ. Αρ.748/17131 5-9-74/ΗΜΕΤΕΡΟΝ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΗΘΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΕΡΙΕΛΘΟΥΝ ΗΜΙΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΣ ΜΕΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΡΙΜΝΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΡΙΩΝ ΜΕΧΡΙ 30-9-74(.)
Παναγιώτης Αυλακιώτης
ΒΒΕ
………………………………..//////////////////////////////…………………………..
ΑΝ/1ονΕΓ Φ.1000/409.7/2374/28-11-74
{χειρόγραφα} Πρότασις απονομής μεταλλίων {ακολουθεί πίνακας που δεν διακρίνεται τίποτα}
…………………………….///////////////////////////……………………

Ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟΝ ΔΕΚ 1974
{Στο σήμα δεν καταγράφεται αποστολέας αλλά το υπογράφει ο Αντιστράτηγος Καραγιάννης Αρχηγός ΓΕΕΦ}
ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΑΣ ΠΙΝΑΚΟΣ ΄΄Α΄΄ Δι’ εκτάκτου Αγγελιαφόρου
ΚΟΙΝ: ΓΕΕΦ/3ονΕΓ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ 041215-12-74

ΑΡΙΘ(.)610
ΕΠΙ ΑΦΙΞΕΙ ΕΝ ΝΗΣΩ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ 041800-12-74 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ(.)
ΑΤΔ-ΤΣ-ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ(.)
ΕΠΑΝΔΡΩΣΙΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΑΠΟ 050530 Ω(.)
ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΟΡΗΓΗΘΗ ΕΙΣ ΑΞΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΠΛΙΤΑΣ(.)
ΟΥΔΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΚΗΜΕΝΩΝ ΤΟΠΩΝ ΑΠΟ 060600-12-74(.)
ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ ΔΙΑ 6 ΚΑΙ 7 ΔΕΚ 74 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙ 051700 ΔΕΚ 74(.)
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΡΙΨΙΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΕΡΑ ΥΠΟ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ (ΕΠΙΝΙΚΙΑ ΚΛΠ) ΩΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΕΝΑΙ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΘΟΥΝ ΥΠΟ ΕΧΘΡΟΥ(.)
ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΑΡΘΩΜΕΝ ΥΨΟΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΚΡΑΝ ΠΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΕΝΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΘΕΙ ΥΠΟ ΕΧΘΡΟΥ(.)
ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΕΚΔΗΩΣΕΙΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΟΥΔΟΛΩΣ ΩΦΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΣΥΝΤΕΛΟΥΝ ΕΙΣ ΜΕΙΩΣΙΝ ΜΑΧΗΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ(.)
ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ –ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΡΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟΝ ΠΡΟΛΗΨΕΩΣ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΩΝ(.)
Υπτγος Ευθύμιος Καραγιάννης
Αρχηγός
………………………….//////////////////////…………………..
ΑΠΟ: ΓΕΕΦ 1ονΕΓ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ: ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΣ ΠΙΝΑΚΟΣ ΄΄Α΄΄ 061200-12-74
ΚΟΙΝ: ΓΕΕΦ/1ονΕΓ/Ι, ΕΚΦ, ΚΦ
ΑΡΙΘ: 931
ΕΝΑ(.) ΠΑΡΕΤΗΡΗΘΗΣΑΝ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΓ ΕΧΟΝΤΑ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ(.)ΕΝΤΟΛΗ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΤΟΥΤΟ(.) ΔΚΣΕΙΣ ΕΛΕΓΞΟΥΝ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΤΟΙΑΥΤΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ(.)
ΔΥΟ(.) ΥΠΟΜΙΜΝΗΣΚΕΤΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΑΥΡΙΑΝΗΝ ΥΤΠΟΔΟΧΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ(.)
Ταξρχος Ιωάννης Ιωαννίδης
Επιτελάρχης
…………………………………///////////////////////////////……………………..
ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΙΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΚΑΤΑ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΟΥΡΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟ 1974
ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΟΥ 1974 ΕΧΟΥΝ ΠΡΟ ΠΟΛΛΟΥ ΕΞΑΧΘΕΙ. ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΠΛΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΡΟΛΛΟ ΤΩΝ ΕΜΠΛΑΚΕΝΤΩΝ ΕΞ ΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΙ

Advertisements

Ετικέτες:

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s


Αρέσει σε %d bloggers: