ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ)

Η ανάρτηση αυτή γίνεται (και όσες ακολουθήσουν επιλεκτικά με παρουσίαση των πιο ενδιαφερόντων εντύπων) όχι επειδή τα ΜΜΕ θυμήθηκαν το (πανεθνικό) φακέλωμα των τελευταίων πενήντα χρόνων της προηγούμενης χιλιετίας, αλλά επειδή:

 • δεν πρέπει να ξεχνάμε,
 • πρέπει να ενημερώνονται οι νεώτεροι
 • οφείλουμε να γνωρίζουμε όλοι πώς επιλέγονταν και διαμορφώνονταν τα μόνιμα στελέχη του στρατεύματος, δηλαδή
 • πρέπει να γνωρίζουμε όλοι με ποιους τρόπους και γιατί οι Ένοπλες Δυνάμεις επιδιώκετο να  συντηρείται ως κομματικός στρατός εν ονόματι δήθεν του κομμουνιστικού κινδύνου.

(Περισσότερα στοιχεία και αναλύσεις μπορεί να εντοπίσει ο ενδιαφερόμενος στο βιβλίο Α. Κακαρά, Οι Έλληνες Στρατιωτικοί, Παπαζήση, Αθήνα 2006 και ακόμα περισσότερα στη διδακτορική του διατριβή Οι μόνιμοι στρατιωτικοί υπό αυταρχικά καθεστώτα που εύκολα εντοπίζεται στα αναρτημένα αρχεία διδακτορικών διατριβών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.)

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ- ΦΡΟΝΗΜΑΤΩΝ -ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ-ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΣΥΝΗΣ Κ.Λ.Π.[1]

Α/Α ΑΡΙΘ. ΤΙΤΛΟΣ ΒΑΘ.ΑΣΦ ΕΚΔΟΤΗΣ-ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ
1 Ε24α Πιστοποιητικόν Κοινωνικών Φρονημάτων

Υποψηφίου Ναυτικού Δοκίμου (Ίσχυε Μέχρι Δικτ. 1967-74)

Απόρρητον Αστυνομική Αρχή–ΑΝ/2ΟΝ ΕΓ/Ι
2 Κ.0105/2ΕΓ Πιστοποιητικόν Κοινωνικών Φρονημάτων (Υποψ.Σχολής….) (ΕπίΔικτατορίας) Απόρρητον Αστυν.Αρχή-2ον Γραφείον
3 Κ0103 Δελτίον Διαγωγής Στρατευσίμου (Βάσει του ΣΚ 20-1) Απόρρητον Αστυν.Αρχή-Στρατ.Αρχή
4 ΠΔ ΑΕΔ100/69*

ΠΡΟΣΘ. «1»  ΠΑΡΑΡΤ. «Β»

Υπόδειγμα Αναφοράς Προς Εξακρίβωσιν Ποιού Μελλονύμφου Εμπιστευτική-

Μη Υπηρεσιακή

Ενδιαφερόμενος Στρ/κός-Υπηρεσία του
5 ΠΔ ΑΕΔ 100/69 ΠΡΟΣΘ. «4» .ΠΑΡΑΡΤ. «Β» Απάντησις Διοικητού Περί Καταλληλότητος Μελλονύμφου Εμπιστευτική Στρατ.Υπηρεσία-Ενδιαφερόμενο Στρ/κό
6 ΠΔ ΑΕΔ 100/69 ΠΡΟΣΘ. «5» ΠΑΡΑΡΤ. «Β» Απάντησις Αρχηγείου Περί Καταλληλότητος Μελλονύμφου Εμπιστευτική Αρχηγείον-Υπηρεσία Ενδιαφερομένου
7 ΠΔ ΑΕΔ 100/69 ΠΡΟΣΘ. «6» ΠΑΡΑΡΤ. «Β»  Δηλώσεις προς Πιστοποίησιν  ότι η Μελλόνυμφος είναι Αδελφή Αξιωματικού εν Ενεργεία ή εν Αποστρατεία ή Θανόντος Αξιωματικός εν Ενεργεία και ο Ενδιαφερόμενος
8 ΠΔ ΑΕΔ 100/69 ΠΡΟΣΘ. «7» ΠΑΡΑΡΤ. «Β» Αίτησις Αδείας Γάμου –Μη Υπηρεσιακή Ενδιαφερόμενος Στρατιωτικός-Υπηρεσία Ενδιαφερομένου
9 ΠΔ ΑΕΔ 100/69 ΠΡΟΣΘ. «8» ΠΑΡΑΡΤ. «Β» Γνωμάτευσις Διοικητού Διοικητής Ενδιαφερομένου-Αρχηγείον Κλάδου ΕΔ
10 ΠΔ ΑΕΔ 100/69 ΠΡΟΣΘ. «9» ΠΑΡΑΡΤ. «Β» Αίτημα για Έρευνα Στοιχείων Καταλληλότητος Μελλούσης Συζύγου Αξιωματικού Απόρρητον Διοικητής Ενδιαφερομένου-Αστυνομική Αρχή Μελλονύμφου
11 ΠΔ ΑΕΔ 100/69 ΠΑΡΑΡΤ. «Γ» Άδεια Γάμου Αρχηγός Κλάδου ΕΔ-Υπηρεσίαν Ενδιαφερομένου
12 Ε5γ (Φ.Π.3) Φύλλον Ποιότητος Εθελοντών και Προτάκτων ΒΝ  (Ίσχυε από το 1938, Αναθεωρήθηκε το 1954, Έχει Καταργηθεί) Εμπιστευτικόν Διοικητής Σχολής- Διοίκηση Ναυτικής Εκπαίδευσης
13 Ε.5β (Φ.Π.2) (ΑΜ 1306) Φύλλον Ποιοότητος Υπαξιωματικού (Αναθεωρήθηκε 1951, Ίσχυε μέχρι το 1975) Εμπιστευτικόν Προϊστάμενος Υπηρεσίας-Διοίκηση Ναυτικής Εκπαίδευσης
14 Ε 5 (Φ.Π.1) Φύλλον Ποιότητος Αξιωματικών (Αναθεωρήθηκε το 1954 και το 1959,Ίσχυε Μέχρι το 1970) Εμπιστευτικόν Προϊστάμενος Υπηρεσίας –Αρχηγείο Όπλου Ιεραρχικά
15 1ο ΕΓ/Κ0001 Έκθεση Ικανότητας Αξιωματικών (Ίσχυε από 1969 Μέχρι Αύγουστο 2001) Εμπιστετική Προϊστάμενος Υπηρεσίας –Αρχηγείο Όπλου Ιεραρχικά
16 Κ.0002/1 ΕΓ Σημείωμα Αποδόσεως Αξιωματικών Εμπιστευτικόν Προϊστάμενος Υπηρεσίας- Αρχηγείο Όπλου Ιεραρχικά
17 Ε 49 Έκθεση Ικανότητας (Ανθ/στών και Υπαξιωμ. Ισχύει από 1975) Εμπιστευτικό Προϊστάμενος Υπηρεσίας –Διοίκηση Ναυτικής Εκπαίδευσης
18 Ε 50 Σημείωμα Απόδοσης Ανθυπασπιστών και Υπαξ/κών (Ισχύει από 1975) Εμπιστευτικό Προϊστάμενος Υπηρεσίας-Διοίκηση Ναυτικής Εκπαίδευσης
19 —- Σημείωμα Αξιολόγησης Αξιωματικών (Ισχύει από Αύγουστο 2001 βάσει Ν 2439/96) —– Προϊστάμενος Υπηρεσίας- Αρχηγείον Όπλου Ιεραρχικά
20 —- Έκθεση Αξιολόγησης Αξιωματικών (Ισχύει από Αύγουστο 2001 βάσει Ν 2439/96) —– Προϊστάμενος Υπηρεσίας-Αρχηγείον Όπλου Ιεραρχικά
21 Κ. 0107 Αυτοβιογραφικόν Σημείωμα (Ίσχυε Μέχρι το 1967) Εμπιστευτικόν Ο Υπευθύνως Δηλών-Υπηρεσία του Δηλούντος
22 Κ. 0107/2 ΕΓ Αυτοβιογραφικόν Σημείωμα  (Θεσπίσθηκε επί Δικτατορίας 1967-1974) Εμπιστευτικόν Ο Υπευθύνως Δηλών-Υπηρεσία του Δηλούντος
23 Κ. 0107 Αυτοβιογραφικόν Σημείωμα (Ισχύει Μετά τη Δικτατορία 1967-1974) Ο Υπευθύνως Δηλών –Υπηρεσία του Δηλούντος
24 Κ. 0114/2 ΕΓ (Γ 1135) Βιογραφικόν Σημείωμα Ελέγχου Ασφαλείας. Ο Δηλών –Στρατιωτική Υπηρεσία
25 Ε 24 Αίτησις Πληροφοριών Απόρρητον ΑΝ/2ον ΕΓ/1-Αστυνομική Αρχή
26 2ον ΕΓ/1/1971 ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ Β΄ Δελτίον Ποιού (Ίσχυε πριν και κατά τη Δικτατορία 1967-74) Απόρρητον Αστυνομική Αρχή-Στρατολογικόν Γραφείον (ΑΡΧ.ΣΤΡΑΤΟΥ)
27 Κ. 0103/2 ΕΓ (Γ983) Δελτίον Ποιού (Ίσχυε επί Δικτατορίας 1967-74-Αντεκατεστάθη) Αππόρρητον Αστυνομική Αρχή- Στρατολογικόν Γραφείον (ΑΕΔ)
28 Κ. 0109/2 ΕΓ          (Γ 1107) Δελτίον Καταλληλότητος (Αναθεωρήθηκε) ; Αρχηγείον Όπλου ή ΚΥΠ-Υπηρεσία Στρατιωτικού
29 Κ 0109 Δελτίον Καταλληλότητος (Αναθεωρήθηκε) Εμπιστευτικόν  Υπηρεσία  Ερεύνης- Υπηρεσία Ερευνομένου
30 2ον ΕΓ/Κ. 0126 Δελτίον Καταλληλότητος «ATOMIC-ATOMAL” Απόρρητον 2ον ΕΓ/ΓΕΣ-Υπηρεσία Στρατιωτικού
31 2ον ΕΓ/Κ. 0127 Πρώτη Υπεύθυνος Δήλωσις (Δι’ Εξουσιοδότησιν Γνώσεως Διαβαθμισμένων Ατομικών Πληροφοριών) Απόρρητον Υποψήφιος για Διαβάθμιση Ατομικών Πληροφοριών-Υπηρεσία Στρατιωτικού
32 2ον ΕΓ/Κ0128 Δευτέρα Υπεύθυνος Δήλωσις (Δι’ άρσιν Εξουσιοδοτήσεως) Απόρρητον Διαβαθμισμένος Ατομικών Πληροφοριών-Υπηρεσία Στρατιωτικού
33 Ε. 1204 Πίνακας Εξουσιοδοτημένου Προσωπικού- ΕΤΝΑ Α.ΑΠΟΡΡΗΤΟ-COSMIC TOP SECRET-ATOMAL ETNA Α.ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ ή COSMIC TOP SECRET ή ATOMAL ;
34 Ε. 2802 (Τυπογραφείον ΒΝ 869/62/20.000) Έντυπον Πληροφοριών ; Υπηρεσία Β.Ν.-ΓΕΝ/Α2-Ι
35 Ε.2820 Αναφορά Ασφαλείας Πληροφοριών (Σύμφωνα με ΜΔ/ΓΕΝ 1-1/96) Απόρρητο-Προσωπικό Αξ/κός Ασφαλείας Πληροφοριών Μονάδος-ΓΕΝ/Α2-Ι
36 Κ.0103δ Περιληπτικόν Σημείωμα Διαγωγής Απολυομένου Στρατιωτικού Απόρρητον 2ον Γραφείον Απολύουσας Μονάδος-Αστυνομική Αρχή που είχε Συντάξει Αρχικό Δελτίο Διαγωγής
37 Κ. 0104/2 ΕΓ (Γ984) Δελτίον Εθνικών Φρονημάτων Απόρρητον Γραφ.Πληροφ.Μονάδος-;
38 Υπόδ.3 Δελτίον Εθνικής Δράσεως (ΓΕΑ) Απόρρητον Υπηρ.Ασφ.Μονάδων –ΓΕΑ/Διεύθυνση Ασφαλείας
39 Δίπλωμα-Επιβράβευση 572 Τ.Πεζ. –Συμμετασχόντες Πραξικόπημα Ιωαννίδη 25 Νοε.1973

 

*Τα ισχύοντα με την ΠΔ ΑΕΔ 100/69 τροποποιήθηκαν στη μεταπολίτευση και τα περί αδείας γάμου καταργήθηκαν τελικά το 1989.

[1] Τα έντυπα αυτά είναι εκείνα που στάθηκε δυνατόν να εντοπισθούν και σχετίζονται με τα μόνιμα στελέχη των ΕΔ (και ιδιαίτερα του ΠΝ) μεταπολεμικά και μερικά ισχύουν ακόμη. Ανάλογα με το σκοπό κάθε εντύπου κατανέμονται στις ακόλουθες κατηγορίες.

-Για τους εισερχόμενους στις ΕΔ άνδρες (α/α 1,2,3), και τις μέλλουσες συζύγους και οικογένειές τους (α/α 4 μέχρι και 11).

-Για την αξιολόγηση των στελεχών (αλλά και εθελοντών και προτάκτων προδικτατορικά) κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους (α/α 12 μέχρι και 20).

-Για την επιλογή, χαρακτηρισμό,  και ανάθεση  καθηκόντων διαχειρίσεως εγγράφων υψηλής διαβάθμισης (α/α 21 μέχρι και 33).

-Για αναφορές πληροφοριών ασφαλείας, διαγωγής προσωπικού, φρονημάτων, δράσης κ.λ.π. (α/α 34 μέχρι και 38).΄

Στην μεταπολίτευση  αναθεωρείται  η Παγία Διαταγή 1-8/67/ΑΣ/2ον ΕΓ που πρόβλεπε τα περί φρονήματος και χαρακτηρισμών προσωπικού και αφορούσε όλους τους στρατιωτικούς και μη που σχετίζονταν με τις ΕΔ. Τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν έτσι (ως ΑΕΔ/2α ΜΕΟ/ΑΣ/Ι Φ.110/121/534688/18-1-75 και ΑΣ/2ον ΕΓ/1α φ.121/6/827554/3-2-1975) τα έντυπα που αναφέρονται στον παρόντα πίνακα με α/α 1,2,21,22,23,26,27,37 και 38 . Οι μόνες αλλαγές που επήλθαν στα ισχύοντα εξ αυτών μέχρι τον Φεβρουάριο του 1975 ήταν οι αναφορές στην ΄΄επανάσταση της 21ης Απριλίου 1967΄΄ και η αντικατάσταση της λέξης ΄΄κομμουνισμός΄΄ με τα παράγωγά της με την λέξη ΄΄αναρχισμός΄΄ και τα παράγωγά της. Το υπόλοιπο μέρος των εντύπων έμεινε ακριβώς όπως επί δικτατορίας.

Advertisement

Ετικέτες: , , , , , , , ,

3 Σχόλια to “ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ)”

 1. Δημήτριος Κωνσταντίνου Says:

  11 μήνες έκανα να πάρω άδεια γάμου.Ξεκίνησα Μάρτιο του 1970 και εγκρίθηκε Φεβρουάριο 1971. Εάν δε δεν ήμουν σε μικρό καράβι και να μου αναθέσει ο Κυβερνήτης μου τον χειρισμό του θέματος προσωπικά άδεια γάμου δεν θα έβλεπα.

  Μου αρέσει!

 2. karate Says:

  ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ….

  Μου αρέσει!

 3. sinergio katharismou Says:

  ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ….

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s


Αρέσει σε %d bloggers: